Bình cỡ trung K1

950.000

Chén thuốc

-thân bình 40-45 cm

-Dây hút giặt được

-Khay than croom

-Kẹp đồng

-Đế bình thủy tinh

Shisha Home