Bình shisha K16

950.000

-Chén thuốc

-thân bình 40-45 cm

-Dây hút giặt được

-Khay than croom

-Kẹp đồng

-Đế bình thủy tinh

Shisha Home