Bình shisha H5 ở đâu

Mã hàng (SKU): Danh mục: ,

1.350.000

Các bình shisha nên có khoảng 60-70 cm và nên có một hành vi hút thuốc tốt. Giá là tương đối không quan trọng và thiết kế tốt nên có trong mọi trường hợp. Bạn có thể cho điện tử

Shisha Home
Hookah Shisha
Shisha Home