Thân bình mini

Mã hàng (SKU): Danh mục:

250.000

$ Đại lý nhập khẩu: FASTSELL.VN

$ Thân bình mini màu sắc đa dạng .đại bàng,con cúa, ấm,

$ hình nấm phù hợp cho tất cả các đế bình mini

Shisha Home
Hookah Shisha
Shisha Home