Giấy bạc

40.000

-Thiết kế bền ,không cháy khi để than shisha

-Lớp màng ngăn cách than&thuốc

Danh mục:
Shisha Home