Bộ OBS Cube Mini 1500mAh với Cube Mini Tank

500.000

1 x Mod nhỏ
1 x Cube nhỏ
1 x cuộn dây Vape lưới OBS S1 (Đã cài đặt sẵn)
1 x OBS N1 Nic Muối cuộn Vape
1 x Cáp micro USB
1 x Hướng dẫn sử dụng
1 x Phụ tùng

Shisha Home