Bình shisha K13

1.200.000

-Phụ kiện kèm theo bình đầy đủ

-Phù hợp dùng cho bar,club,karaoke…

-Một phiên khói dùng được cho nhiều người

Shisha Home