Thông số sản phẩm của thuốc Royal Asean tại Fastsell

Các loại kích cỡ hộp chứa thuốc Royal Asean của FastSell
Các loại kích cỡ hộp chứa thuốc Royal Asean của FastSell
  • Khối lượng của hộp chứa thuốc : 250-500-1000 gram
  • Vỏ hộp đựng: bằng nhựa
  • Dùng được rất nhiều lần và tiết kiệm thuốc
  • Thời hạn sử dụng 1 năm
  • Được sản xuất thủ công
  • Made in :Malaysia

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.