Vape Innokin Proton Plex 235W TC Kit với tank Plex

1.400.000

@ MOD Proton
@ bể PLEX
@ Plexus 0,13 ohm Vape cuộn (Đã cài đặt sẵn)
@ Plexus Scion 0,15 ohm Vape cuộn
@ Bộ vòng chữ O dự phòng
@ Vape Band
@ Kính dự phòng
@ Cáp micro USB
@ Hướng dẫn sử dụng