Tinh dầu ANML Unleashed Grizzly E-Juice

400.000 350.000

Mùi:  Chocolate Chip Cookie, sữa tươi

Tỷ lệ PG / VG: 20/80

Lọ 60 ml