SMOKTech TFV12 Cloud Beast King Tank

700.000

Hàng đi kèm SMOK TFV12 Cloud Beast King

1 x SMOK TFV12
1 x 0,12 ohm Vape cuộn đôi V12-T12 (Được cài đặt sẵn)
1 x 0,15 ohm Vape-V4 cuộn dây gấp bốn lần
Cuộn dây Vape 4 x 0,15 ohm V12-Q4
1 x ống thủy tinh thay thế
1 x Phụ tùng
1 x Hướng dẫn sử dụng

Danh mục: