Bộ Nano Kanger Topbox chính hãng

1.000.000

1 x KBox Nano TC
1 x bể nano Toptank
Cuộn dây SSOCC 1 x 0,15 ohms
1 x 0,5 ohms cuộn Clapton
Cuộn dây SSOCC 1 x 1,5 ohms
1 x ống thủy tinh thay thế
1 x Cáp sạc USB
1 x Hướng dẫn sử dụng