Bộ mẫu Mini OBS Cube 1500mAh Starter Kit với Cube

500.000

1 x Cube Mini Mod
1 x Cube Mini Tank
1 x OBS S1 Mesh Vape Coil (Cài đặt sẵn)
1 x OBS N1 Nic Salt Vape Coil
1 x Cáp micro USB
1 x Hướng dẫn sử dụng
1 x Phụ tùng