Bình shisha cỡ trung B1

1

  • Một đế bình đựng nước
  • Một thân bình shisha
  • Một dây hút
  • Một gắp than
  • Một đĩa đựng than
  • Một chén đựng thuốc
  • Một ống sắt hút nước