Dầu dừa tinh luyện nguyên chất Sweet Home

Dầu dừa 100% nguyên chất được lấy trực tiếp từ quả dừa già nguyên trái ( không phải từ cơm dừa khô mà người ta đã cho dầm mưa dãi nắng hoặc mốc meo), và không qua bất kì xử lý hóa chất nào. Cứ 2-3 trái dừa già cho 1kg cơm dừa. 1 kg cơm dừa lại cho khoảng 100-150 ml dầu dừa. Giá 100ml :60.000 300ml : 150.000 500 ml: 250.000 1000ml: 500.000 Liên hệ ngay: 0977121353 -Sweet Home

Giá: 60,000đ