Vòng tay đá mắt hổ đỏ mix charm

Vòng tay đá mắt hổ mix charm sz hạt 10ly. Khách hàng có thể đặt vòbg cổ, khuyên tai cùng bộ.Nhiều sản phẩm hơn tại website Http://catbii.com Liên hệ : 091 8288 996 Sản phẩm hợp với người mệnh Hoả, Thổ.

Giá: 280,000đ