Xe đạp fixed gear vàng

Xe mới sử dụng vài lần. Chạy vòng vòng khu quận 10,11. Không có thời gian sử dụng nên nhượng lại.

Giá: 3,300,000đ