Belt Gucci xách tay từ Ý, 99.9%, sz nhỏ nhất; hầu như chưa dùng

Màu navy, đá lấp lánh đẹp vô cùng :)

Giá: 9,000,000đ