Kindle fire đời 2012

Hàng cũ nhưng dùng ít. Chạy tốt. Máy đọc sách nhưng đủ các tính năng như tablet

Giá: 2,000,000đ