Golden Celebration giâm cành đag hoa, nụ

Hồng ngoại màu vàng mơ, hương trà đậm, bông bự, lặp đều.

Giá: 270,000đ