Kính 3D vr box 2

Xem phim màn hình rộng với kính 3D, hỗ trợ màn hình từ 4-6 ink,

Giá: 320,000đ