Phở Oanh Chuyên Bò - Bánh Mỳ sốt vang 45 Phố Sơn Tây - Ba Đình - Hà nội

Quán nhỏ của gia đình mình. Mời mọi người tới thưởng thức. Quán nhận đặt trước và shipp tới địa chỉ của bạn. Chưa ngon hãy góp ý với chúng toi. Ngon rồi hãy nói với bạn bè và gia đình của bạn

Giá: 35,000đ