Chuông hát _Tây Tạng

Liên hệ : Kimmy 0904 117 396 Sự huyền diệu của âm thanh Âm thanh là khởi nguyên của vũ trụ. Đưa tới cho con người sự giao tiếp, cảm nhận về đời sống. Đối với những người Tây Tạng việc sử dụng chuông xoay (chuông hát) để chữa lành hoặc tạo cho tinh thần thoải mái sau những ngày mệt nhọc là một phương pháp vô cùng bí nhiệm. Âm thanh ấy phát ra với tần số rung làm kết nối thân và tâm trở lại cùng nhau trong sự thăng hoa hợp nhất.

Giá: 3,000,000đ