Thuốc diệt Chuột của Nhật Bản - Hàng nội địa

Chuột ăn phải có su hướng tìm chỗ sáng để chết, sau khi ăn 1,2 ngày chuột bỏ đi nên các con khác không biết vẫn tiếp tục ăn. Vì vậy sẽ dễ dàng đuổi cả đàn mà ko con nào biết

Giá: 80,000đ