Bán đồng hồ cổ, treo tường cực cool.

Đồng hồ cổ đầu thế kỷ 20, treo tường. Xách tay từ Pháp. Chạy phằm phằm hơn tuần mới phải lấy lại cót.

Giá: 14,999,999đ