Casio AE-1100W - Made in Thailand

TUỔI THỌ PIN 10 NĂM • Khả năng chống nước ở độ sâu 100 mét. Ít sử dụng, mới 95%.

Giá: 500,000đ