Bình lọc nước

Để lọc nước. Xài đc 3 tháng. Nay thấy không cần dùng nữa để tiết kiệm diện tích nhà. Nên để lại giá rẻ cho mau đi.

Giá: 10,000đ