Xe đạp fixed gear vàng

Xe mới sử dụng vài lần. Chạy vòng vòng khu quận 10,11. Không có thời gian sử dụng nên nhượng lại.

3.300.000 ₫
Quận 12
Cài App ngay để Mua & Bán Nhanh hàng ngàn sản phẩm quanh bạn