Macbook ảir

Mac giữa 2009, core 2 1.86, cảrd geforce 256. Ram 2gb. Ổ 120gb.

4.500.000 ₫
Cầu Giấy
Cài App ngay để Mua & Bán Nhanh hàng ngàn sản phẩm quanh bạn