Chính sách bảo mật của Fastsell

Bằng việc đăng nhập và sử dụng tài khoản trên ứng dụng Fastsell, bạn đồng ý với những điều khoản bảo mật dưới đây theo đó cho phép Fastsell thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân với những cách thức,mục đích nhất định.

1. Các thông tin cá nhân mà Fastsell thu thập

Khi đăng nhập vào ứng dụng Fastsell, bạn được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn những thông tin được liệt kê dưới đây:

a. Tên
b. Email
c. Số điện thoại
d. Địa điểm hiện tại (không thường xuyên)

2. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Việc thu thập thông tin cá nhân của Fastsell nhằm những mục đích sau:

- Liên hệ với bạn để hỗ trợ trong quá trình sử dụng ứng dụng.
- Cung cấp thông tin liên hệ cho người mua khi có người muốn mua sản phẩm bạn đăng bán.
- Xác thực tài khoản và quản lý thông tin tài khoản.
- Nghiên cứu và phân tích thông tin nhân khẩu học.
- Phân tích và đánh giá giúp cải thiện chất lượng dịch vụ.

3. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Fastsell cam kết không bán, chia sẻ, cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba trừ những trường hợp sau:

- Các dịch vụ theo dõi và phân tích dữ liệu dưới dạng thông tin nặc danh.
- Các dịch vụ liên quan đến việc gửi nhận thông báo (SMS, email, cuộc gọi?) đến bạn.
- Các đối tác marketing trong quá trình hợp tác.
- Các trường hợp được yêu cầu bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Các trường hợp có liên quan đến hiểm hoạ và an ninh quốc gia.
- Các trường hợp bất khả kháng.

4. Chia sẻ thông tin trên Fastsell

Các thông tin cá nhân của bạn được chia sẻ với người dùng khác bao gồm:

- Tên tài khoản
- Lịch sử bán hàng
- Các sản phẩm yêu thích
- Đánh giá của những người dùng khác dành cho bạn.

Khi tiến hành giao dịch, số điện thoại của bạn sẽ được chia sẽ với người mua/người bán như kênh liên lạc chính thức.

5. Truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân

Bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa các thông tin cá nhân ở hồ sơ cá nhân.

Nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình chỉnh sửa thông tin cá nhân, vui lòng gửi email về hotro@fastsell.vn để được hỗ trợ.

6. Xoá thông tin cá nhân

Bạn có thể email đến hotro@fastsell.vn để yêu cầu xoá thông tin cá nhân. Tuy nhiên việc xoá thông tin cá nhân của bạn sẽ ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ của bạn trên ứng dụng Fastsell.

7. Khiếu nại

Mọi khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân sẽ được chúng tôi điều tra và giải quyết thoả đáng. Bạn vui lòng gửi email đến hotro@fastsell.vn trình bày khiếu nại và những chứng cứ kèm thôi, chúng tôi sẽ có phản hồi trong thời gian sớm nhất.

8. Không đồng ý với chính sách bảo mật của chúng tôi.

Nếu không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong “Chính sách bảo mật” của chúng tôi, bạn có thể gửi email đến hotro@fastsell.vn.